Cookiepolitik hos SoccerZoom

1.0 Hvad er en cookie?

En cookie er en informationsenhed, som placeres på din computers harddisk, mobilenhed, tablet el. lign., når du besøger en hjemmeside som anvender cookies. Disse cookies lagrer informationer mellem din anvendte webbrowser og det website, som du besøger. De anvendte cookies kan ikke identificere dig som individuel bruger, men den kan identificere din computer.

Der findes to slags forskellige cookies: midlertidige cookies og permanente cookies. Begge typer er informationsenheder, som placeres på din harddisk. De midlertidige cookies bliver imidlertid slettet, når du lukker browseren, hvorimod permanente cookies forbliver på din harddisk, indtil de bliver aktivt slettet. De permanente cookies bliver dog slettet af sig selv efter en vis periode, men disse bliver fornyet hver gang du besøger www.soccerzoom.com

SoccerZoom benytter lignende teknologier, som lagrer og gennemlæser information i browseren og på din harddisk, når du besøger hjemmesiden. Disse teknologier fungerer tilmed på tværs af dine browsere. Vi anvender cookies for at sikre kvaliteten af vores services og det materiale, der udbydes gennem www.soccerzoom.com. Teknologien bliver tilmed brugt til at opfange uregelmæssigheder og andre påfaldende elementer i brugen af vores hjemmeside.

En cookie kan bestå af tal, tekst m.v., men der bliver ikke lagret eller opbevaret nogle persondata i en cookie. En cookie er ikke et decideret program, og de kan ikke indeholde vira eller andet malware.

2.0 Typer af cookies og formål

Der findes en række forskellige ”typer” af cookies, som hver især tjener deres særskilte formål. De forskellige cookies er alle med til at give brugeren af hjemmesiden en mere ”skræddersyet” oplevelse, således at hjemmesiden kan tilpasse og regulere indholdet specifikt til den tilbagevendende bruger. Nedenfor beskrives de forskellige formål kort.

 • Statistik: Nogle cookies indsamler statistik om brugeres adfærd, således at man eksempelvis demografisk kan tilpasse hjemmesiden til en mere eller mindre afgrænset befolkningsgruppe eller segment.
 • Funktionalitet: Andre cookies kan lagre adfærd og benyttes til at sikre hjemmesidens funktionalitet, således at de tiltænkte redskaber og funktioner på hjemmesiden fungerer optimalt og efter hensigten.
 • Integration med sociale medier: Andre cookies kan sikre integration med sociale medier, således at en tredjepart også kan få adgang til den udviste adfærd hos forbrugeren af hjemmesiden. Disse kaldes oftest ”tredjepartscookies”, og kan derfor benyttes til at lagre og analysere adfærd på tværs af hjemmesider.
 • Servicekvalitet: Cookies kan også benyttes til at sikre, at servicen er af ordentlig kvalitet. Denne funktion kan derfor også benyttes til at forbedre servicen, hvis de lagrede oplysninger viser, at processer kan optimeres, ændres eller sågar slettes.
 • Markedsføringsbrug: Andre cookies kan benyttes til at lagre oplysninger til brug for markedsføring fremadrettet.

I medfør af databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679) skal der indhentes et samtykke fra brugeren af hjemmesiden, hvis hjemmesiden behandler nogen form for persondata. Dette samtykke er kun gyldigt, hvis der er en klar beskrivelse til brugeren af hjemmesiden om formålet og omfanget af cookies.

Det er derfor muligt for brugeren af hjemmesiden at til- og fravælge cookies, således at forskellige oplysninger ikke lagres, hvis ikke brugeren ønsker dette. Brugeren skal dog være opmærksom på, at dette fravalg kan bevirke, at hjemmesiden ikke kan skræddersy indhold og derved forbedre oplevelsen for brugeren, hvis ikke anvendelsen af cookies accepteres.

3.0 SoccerZooms brug af cookies

SoccerZoom benytter cookies til at kunne tilpasse indhold og omfang af hjemmesiden, således at din brugeroplevelse bliver bedst mulig, i forhold til din adfærd og anvendelse af www.soccerzoom.com. SoccerZoom benytter også cookies til at analysere og tilpasse hjemmesiden ift. demografisk adfærd på baggrund af statistikker, brugerrelateret anvendelse og søgemønstre samt generel adfærd på hjemmesiden med henblik på at finde ud af, hvem der besøger www.soccerzoom.com. De anvendte cookies på www.soccerzoom.com registrerer alene anonyme oplysninger, såsom IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, tid, internethost, browsertype, -version og -sprog, trafik ind og ud af hjemmesiden m.v.

SoccerZoom benytter derudover også cookies til at tilpasse vores annoncer, markedsføring og integration med sociale medier, således at din brugeroplevelse bliver tilpasset dit behov, hvorfor hjemmesiden vil forekomme mere anvendelig ved fortsat brug.

Før SoccerZoom placerer cookies på noget af dit udstyr, skal vi i henhold til databeskyttelsesforordningen anmode om dit udtrykkelige samtykke hertil. I forbindelse med dette samtykke vil du blive informeret om omfanget og formålet med anvendelsen af cookies, hvilket bl.a. også er hvad nærværende skrivelse er anvendelig til.

Vær dog opmærksom på, at til trods for at dette samtykke er krævet, kan enkelte cookies anvendes uden dit samtykke, men disse anvendes alene for at sikre funktionaliteten og indstillinger på hjemmesiden, således at de nødvendige informationer til hjemmesidens drift kan lagres og analyseres.

4.0 Adgang for tredjepart og tredjepartscookies.

SoccerZoom giver vores underleverandører adgang til at få indsigt i og foretage analyser af de cookies, vi anvender. Formålet er udelukkende at få indsigt i indholdet af cookies, sikre funktionalitet af hjemmesiden og ydelserne samt at sikre fortsat optimal drift af hjemmesiden. Informationen må alene anvendes på vegne af os, og derfor ikke til tredjepartens egne formål.

SoccerZoom anvender cookies fra følgende tredjeparter:

 • Facebook (markedsføring)
 • Google analytics (statistiske formål)
 • Instagram (markedsføring)
 • LinkedIn (markedsføring)
 • Twitter (markedsføring)
 • Vimeo (markedsføring)
 • Youtube (markedsføring)

5.0 Afvisning og sletning af cookies

De fleste browsere tillader at konfigurere anvendelsen af cookies, således at brugen af cookies kan slettes, fuldstændigt afvises, eller således at du vil modtage en advarsel hver gang der gemmes en cookie på din harddisk. Det er op til den enkelte bruger at vælge de cookie-indstillinger, de ønsker på deres respektive enheder, men vær dog opmærksom på, at funktionaliteten og den tiltænkte anvendelse af www.soccerzoom.com ikke nødvendigvis fungerer fuldstændigt efter hensigten, hvis du som bruger ønsker at afvise brugen af cookies. Det kræver eksempelvis at cookies tillades, hvis hjemmesiden skal kunne huske de valg, du som bruger foretager, og derfor også hvordan hjemmesiden optimalt kan fungere til dit behov, hvis ikke cookies tillades. SoccerZoom håber derfor, at du vil tillade anvendelse af de af os anvendte cookies.

Hvis du ønsker at slette de cookies, der er lagret på din harddisk, kan du følge nedenstående links som guide til hvordan dette gøres.

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser

Vejledning i at slette cookies på Opera browser

Vejledning i at slette cookies på Safari browser

Vejledning i at slette flash cookies: (gælder alle browsere)

Vejledning i at slette cookies på iPad, iPhone, iPod touch

Vejledning i at slette cookies fra Android telefoner

Vejledning i at slette cookies fra Windows Phone 7

6.0 Sådan tilbagekalder du dit samtykke

Såfremt du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan dette gøres på hjemmesiden under samme fane, som du gav dit samtykke ved besøg af hjemmesiden. Dette kan også gøres i følgende e-mail: dataansvarlig@soccerzoom.com

I forbindelse med tilbagekald af samtykket vil dataindsamling også blive stoppet, eftersom der i forbindelse med denne proces indsættes en blokering for indsamling. Du skal dog være opmærksom på, at allerede gemte cookies herved ikke slettes, hvorfor du selv skal sørge for at slette disse cookies, såfremt dette ønskes. Hertil anbefales, at du anvender de forskellige førnævnte vejledninger om sletning af cookies.

I denne ombæring skal du være opmærksom på, at hjemmesidens anvendelighed kan ændres, eftersom den ikke længere kan tilpasses dit brugerbehov og din brugeropførsel.