Persondatapolitik hos SoccerZoom

1.0 Generelt

Vi i SoccerZoom har fokus på beskyttelse af dine persondata og dit privatliv. Vi behandler derfor dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og af hensyn til din tillid til os. SoccerZoom’s IT-systemer og digitale trænerplatform er af den årsag indrettede af hensyn til at sikre dine personoplysninger.

Når du opretter en profil i vores digitale trænerplatform, indgiver du nogle personoplysninger, som lagres på vores server. Vi har begrænset disse personoplysninger til de oplysninger, som er nødvendige af hensyn til vores aktivitet.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller hvis du vil udøve en af din nedenstående rettigheder. Du finder vores kontaktoplysninger længere nede.

2.0 Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Opretter du en profil på vores digitale trænerplatform indsamler vi fx følgende personoplysninger om dig. Indsamlingen finder sted under oprettelsen.

 • Dit fulde navn
 • Dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 • Din alder
 • Din fodboldklub

3.0 Hvad er vores formål med behandlingen og vores behandlingsgrundlag?

Vi indsamler dine personoplysninger for at kunne levere den ydelse, som vores trænerplatform giver til dig. Alle dine personoplysninger er indhentede på grundlag af et samtykke, som du afgav i forbindelse med oprettelsen af en profil på platformen.

Du har altid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Kontakt os på vores kontaktoplysninger længere nede, og vi sørger for, at dit samtykke slettes.

4.0 Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger lagres på vores server og anvendes i trænerplatformen, således at du kan anvende platformens fulde potentiale.

5.0 Hvem er den dataansvarlige?

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er SoccerZoom. Den dataansvarlige kan kontaktes på denne e-mailadresse: dataansvarlig@soccerzoom.com

6.0 Hvad er dine rettigheder?

I medfør af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesloven har du ret til at:

 • anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig,
 • anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger,
 • i særlige tilfælde anmode om at få slettet oplysninger om dig,
 • i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset,
 • i visse tilfælde gøre indsigelse mod SoccerZoom’s behandling af dine personoplysninger og
 • klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan læse meget mere om dine rettigheder og klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk. Du er også velkommen til at rette henvendelse på nedenstående e-mailadresse, hvis du har yderligere spørgsmål til SoccerZoom ApS’ persondatapolitik og behandling af personoplysninger.

7.0 Videresender vi dine personoplysninger?

Vores servere ligger i EU og vi kan overdrage dine personoplysninger til tredjeparter indenfor følgende kategorier:

 • Driftsoperatører – for eksempel leverandører til vores IT-servere
 • Konsulenter – Advokatbistand (til inkassosager), bank og revision
 • Udbydere af betalingsløsninger
 • It-systemleverandører – Vores behandling af dine data i et IT-system er behandling af personoplysninger foretaget af tredjepart. Vores systemleverandør har mulighed for at tilgå data på vores opfordring i forbindelse med support til systemet

8.0 Online køb med kreditkort

SoccerZoom bruger Stripe når du foretager køb af produkter med dit kreditkort.

I forbindelse med både køb og bestillinger bliver dine oplysninger, som er givet af dig, gemt i indtil 5 år. Efter denne periode bliver oplysningerne slettet.

Dine oplysninger bliver brugt til selve købet og bestillinger og endvidere bliver de anvendt såfremt du henvender dig omkring spørgsmål eller i fald der er fejl i bestillingen.

9.0 Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere tid, end det er nødvendigt af hensyn til det tidligere nævnte formål. Ønsker du at slette din profil på vores platform, sørger vi for, at vi sletter dine personoplysninger fra vores system, idet det således ikke længere vil være nødvendigt at opbevare dem længere.

10.0 Kontakt os

Ønsker du at udnytte dine rettigheder, eller har du spørgsmål til vores persondatapolitik eller vores digitale trænerplatform, er du altid velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger: