Samtykkeerklæring

1.0 Samtykke

Jeg giver hermed mit samtykke til, at SoccerZoom ApS (herefter: SoccerZoom) må behandle mine personoplysninger i overensstemmelse med følgende vilkår.

2.0 Generelt

SoccerZoom har fokus på beskyttelse af dine persondata og dit privatliv. SoccerZoom behandler derfor dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og af hensyn til din tillid til selskabet. SoccerZoom’s IT-systemer og digitale trænerplatform er af den årsag indrettede af hensyn til at sikre dine personoplysninger.

SoccerZoom har begrænset disse personoplysninger til de oplysninger, som er nødvendige af hensyn til selskabets aktivitet.

SoccerZoom behandler altid dine personoplysninger på en sikker måde og sælger aldrig disse til andre.

3.0 Hvilke personoplysninger indsamler SoccerZoom?

SoccerZoom indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Dit fulde navn
 • Dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 • Din alder
 • Din fodboldklub

 

4.0 Hvad er SoccerZoom’s formål med behandlingen og SoccerZoom’s behandlingsgrundlag?

SoccerZoom indsamler dine personoplysninger for at kunne levere den ydelse, som selskabets trænerplatform giver til dig.

Alle dine personoplysninger er indhentede på grundlag af nærværende samtykkeerklæring.

Du har altid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En sådan tilbagekaldelse kan ske på hjemmesiden www.soccerzoom.com eller pr. mail til SoccerZoom på: dataansvarlig@soccerzoom.com

5.0 Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger lagres på SoccerZoom’s server og anvendes i trænerplatformen, således at du kan anvende platformens fulde potentiale.

6.0 Hvem er den dataansvarlige?

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er SoccerZoom. Den dataansvarlige kan kontaktes på denne e-mailadresse: dataansvarlig@soccerzoom.com

7.0 Hvad er dine rettigheder?

I medfør af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du følgende rettigheder, idet forordningens og lovens betingelser herfor skal være opfyldte:

 • Ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig,
 • Ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger,
 • Ret til i særlige tilfælde at anmode om at få slettet oplysninger om dig,
 • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset,
 • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod SoccerZoom’s behandling af dine personoplysninger og
 • Ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan læse meget mere om dine rettigheder og klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk.

8.0 Databehandlere og videresendelse af personoplysninger

Jeg giver hermed samtykke til, at SoccerZoom må anvende følgende databehandlere:

 • Area9 Innovation ApS (Danmark), Area9 Technologies ApS (Danmark), Area9 Labs ApS (Danmark), Area9 Lyceum ApS (Danmark), Area9 Learning ApS (Danmark), Area9 Learning Inc. (Delaware, USA), Area9 Lyceum Inc. (Delaware, USA), Area9 Inc. (Delaware, USA), Area9 Innovation Inc. (Delaware, USA) (herefter i forening kaldet ”Area9”)
 • Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg

Endvidere giver jeg hermed samtykke til, at Area9 må rette henvendelse til mig vedrørende markedsføring om Area9’s egne produkter og ydelser.

Ydermere samtykker jeg hermed til, at SoccerZoom må lagre mine personoplysninger på selskabets servere, som er placeret i den Europæiske Unions medlemsstater, sikre tredjelande eller hos virksomheder, som har tilsluttet sig EU-U.S. Privacy.

SoccerZoom må endvidere i medfør af nærværende samtykke videregive mine personoplysninger til databehandlere inden for følgende kategorier af tredjeparter:

 • Driftsoperatører – for eksempel leverandører til vores IT-servere
 • Konsulenter – Advokatbistand (til inkassosager), bank og revision
 • Udbydere af betalingsløsninger
 • It-systemleverandører – Vores behandling af dine data i et IT-system er behandling af personoplysninger foretaget af tredjepart. Vores systemleverandør har mulighed for at tilgå data på vores opfordring i forbindelse med support til systemet
 • Leverandører af marketingssoftware

 

9.0 Online køb med kreditkort

SoccerZoom bruger Stripe, når du foretager køb af produkter med dit kreditkort.

Jeg samtykker hermed til, at mine kreditkortoplysninger i forbindelse med både køb og bestillinger bliver lagret i indtil 5 år. Jeg samtykker endvidere til, at mine kreditkortoplysninger må bruges til selve købet og bestillingen og endvidere til eventuelle henvendelse fra mig vedrørende spørgsmål eller fejl i en bestilling eller et køb.

10.0 Hvor længe må SoccerZoom opbevare mine personoplysninger?

SoccerZoom forpligtes hermed til ikke at opbevare dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt af hensyn til det tidligere nævnte formål.

11.0 Samtykke til markedsføring

SoccerZoom vil af til rigtig gerne opdatere dig på selskabets produkter, hvorfor selskabet gerne vil kommunikere med dig om dine oplevelser ved brugen af SoccerZoom’s produkter samt informere dig om nyheder vedrørende vores produkter og eventuelle nye produkter.

Jeg samtykker hermed til at modtage sådan kommunikation pr. e-mail.

12.0 Kontaktoplysninger

SoccerZoom kan kontaktes på følgende e-mailadresse: dataansvarlig@soccerzoom.com